Milepæl for stort bynært vådområdeprojekt

Foto: Skive Kommune.
dato

Skive Kommune og lokale lodsejere har i længere tid arbejdet på at etablere et bynært vådområde ved Skive Karup Å og Koholm Å.

Formålet er at reducere kvælstofudledningen til fjorden og CO2-udledningen fra lavbundsarealerne i området. Projektet har nu fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen om finansiering på 72 millioner kroner fra EU's Landdistriktspulje, hvilket betyder, at projektet kan fortsætte.

Det næste skridt er at indkalde alle lodsejere i området til et møde med Landbrugsstyrelsen for at starte jordfordelingen. Skive Kommune vil fortsætte et parallelt arbejde med rådgivere og eksterne samarbejdspartnere for at sikre et vellykket projekt.

Vådområdet, der vil dække 399 ha, forventes at bidrage med en reduktion af kvælstof til fjorden på 15 ton om året og en reduktion af CO2-udledningen på omkring 20 ton om året. Projektet har også til formål at skabe et bynært, rekreativt område, der fremmer bæredygtighed og klimabevidsthed.


https://skive.dk/nyheder/temu-byg-miljoe/milepael-for-stort-bynaert-vaadomraadeprojekt/
Kilde: Skive Kommune