Mød Skive Kommunes rottefænger i Balling

Foto: Skive Kommune.
dato

Skive Kommune har sat fokus på rottebekæmpelse og -forebyggelse med projektet ”Informere en by”. Projektet har til formål at gøre borgerne bevidste om, hvordan man rottesikrer sin ejendom, og hvordan man kan undgå rotteproblemer i fremtiden.

Den 17. juni afholder Skive Kommune 4. etape af projektet i Balling ved Dagli'Brugsens indgangsparti, hvor man kan møde Skive Kommunes rottefængere og få en snak.

På dagen vil borgerne kunne høre om forskellige projekter, som Skive Kommune har sat i værk for at bekæmpe rotter. Dette inkluderer blandt andet natuglekasser og bekæmpelse i det åbne land med naturkasser. Der vil også være mulighed for at hilse på rottehunden Ludvig og lære mere om, hvordan han hjælper med at opspore rotter.

Projektet ”Informere en by” er en vigtig del af Skive Kommunes indsats for at bekæmpe rotter. Det er vigtigt at gøre borgerne bevidste om, hvordan man kan undgå rotteproblemer, da rotter kan være til stor gene for både mennesker og dyr. Rotter kan sprede sygdomme og forårsage skader på bygninger og ejendomme.

På dagen vil Skive Kommunes rottefængere være til stede for at svare på spørgsmål og give gode råd om, hvordan man bedst muligt sikrer sin ejendom mod rotter.

Dette inkluderer blandt andet rottespærre, hønsehold, fodring af fugle og andre tiltag, som kan hjælpe med at forebygge rotteproblemer.

Skive Kommune opfordrer alle borgere i Balling og omegn til at deltage i arrangementet og lære mere om, hvordan man kan undgå rotteproblemer. Det er vigtigt at tage ansvar for sin egen ejendom og bidrage til at skabe en rottefri kommune.

Kilde: Skive Kommune