Nærhed og engagementet trives i de mindre lokalsamfund

Foto: Skive Kommune. Lihme - Luftfoto
dato

Borgerdeltagelse og nære fællesskaber blomstrer i Skive Kommunes mindre lokalsamfund, ifølge ny forskning fra Syddansk Universitet.

Jo mindre et lokalsamfund er, jo større er borgernes deltagelse i lokalsamfundet.

Det viser en undersøgelse af civilsamfundets betydning for lokal udvikling i landdistrikterne, foretaget af Syddansk Universitet. Skive Kommune deltog i undersøgelsen, sammen med Tønder, Vordingborg og Assens Kommuner. 

De små samfund er attraktive
Det er også her, i de mindre samfund, at det nære fællesskab og tilknytningen til lokalområdet vurderes højest. Adgangen til dagligvarebutikker, job og faciliteter er i mindre grad en selvfølge. Der skal kæmpes for både at bevare og udvikle lokalsamfundet og det viser undersøgelsen, at borgerne gør.

Men selvom adgangen til offentlige institutioner, mødesteder, organiserede fritidsaktiviteter mv. ikke er helt så god i de mindre bysamfund, som den er i de større, er det alligevel her, man finder den bedste vurdering af lokalområdet.

Således svarede 53% af de adspurgte borgere, der er bosat i et bysamfund med under 1.000 indbyggere, at de bor et attraktivt sted, mens kun 42% i Skive by har svaret det samme. 

Mindre bysamfund rangerer højest i vurdering af lokalområdet
Der er dog også forskelle mellem de kommuner, der deltog i undersøgelsen, der viser, at det ikke er en generel regel, at livskvaliteten og tilfredsheden er højest i de helt små bysamfund.

I Assens Kommune svarer kun 30% af de adspurgte i små byer, at de bor i et attraktivt lokalområde og kun 23% er helt enige i, at deres lokalområde har en kulturarv og stærke traditioner, der giver identitet.

For Skive Kommune mener 48% i de mindre bysamfund, at deres lokalområde har identitet, mens kun 19% i Skive by er enige i udsagnet.

Lokal handel og grønne områder er højt værdsat
De tre vigtigste forhold for borgerne i de tyndt befolkede områder, er adgangen til en lokal dagligvarebutik, at der er grønne områder og biodiversitet og at der er gode faciliteter til kultur og idræt.

Igen viser undersøgelsen at borgerne i de små lokalsamfund vurderer alle forhold højere, end borgere i de større byer og er mere tilbøjelige til at involvere sig, for at bevare og udvikle.

Stolthed og tilknytning i de mindre byer
De stærke fællesskaber og engagementet og deltagelsen i lokalsamfundets udvikling, giver sig udslag i en tilknytning til lokalområdet, der er stærkere i de mindste samfund.

55% af de adspurgte i mindre lokalområder, føler sig tilknyttet lokalområdet, 50% vil gerne flytte tilbage, hvis de i en periode er flyttet bort, 47% stoler på, at de kan få hjælp fra andre lokale beboere, hvis behovet opstår og 46% oplever at være en del af det lokale fællesskab.

Ingen af de andre deltagende kommuner ligger tilsvarende højt i tilknytning, tillid og lyst til at vende tilbage, og det er resultater vi skal være stolte af og værne om i Skive kommune. 

Kilde: Skive Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.